Συνάντηση εργασία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 21/9/2023 μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας κ. Ιωάννη Γεροντίτη και του Προέδρου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Θεόδωρου Ζαχαριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα και εδρεύουν στη Εύβοια και τους τρόπους που οι δυο φορείς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη νέων εξαγώγιμών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θέματα που αφορούν την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η υλοποίησή της μπορεί να επηρεάσει τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο νομό μας, καθώς και θέματα διαχείρισης  Φυσικών Πόρων, όπως οι συνέπειες της πρόσφατης καταιγίδας Daniel στην αγροτική παραγωγή, οι επιβαρύνσεις που αναμένονται στην οικονομική ζωή της χώρας, καθώς και οι ενέργειες ανασυγκρότησης της Εύβοιας από τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και μετά.

Επιπλέον οι δυο φορείς επικαιροποίησαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Ευβοίας και του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, και εμπέδωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος σε τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα σαν εργαλείο διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών σπουδών με την τοπική αγορά εργασίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εξήρε για μια ακόμα φορά, το πολύ σημαντικό γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έλαβε πριν από λίγες μέρες πιστοποίηση της ποιότητας σπουδών του με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Η πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).