Computer Laboratories

Computer Laboratories

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου έχουν διαμορφωθεί 7 κοινόχρηστα εργαστήρια πληροφορικής προσφέροντας συνολικά 274 θέσεις εργασίας. Εντός του σχεδιασμού για την επέκταση του τμήματος προβλέπεται η δημιουργία και εξειδικευμένων εργαστηρίων με έμφαση σε θέματα Γεωπληροφορικής, Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων (GIS) και ανάλυσης Δορυφορικών (πολυφασματικών) εικόνων.

Head of Laboratory: Theodore Zahariadis

Laboratory Members: Theodore Zahariadis, Stamatis Voliotis, Antonis Baldoukas

Laboratories Equipment:

Since Academic Year 2022-2023 the following equipment are available to the department

 • 40 Personal Computers DELL Optiplex 3070
  Processor Intel® Core™ i5
  Memory 8GB DDR4 RAM
  Hard Disk 256GB
  Monitor 24"
  Windows Operating System
 • 20 Personal Computers DELL Optiplex 3070
  Processor Intel® Core™ i5
  Memory 8GB DDR4 RAM
  Hard Disk 256GB
  Monitor 24"
  Linux Operating System
 • 10 Personal Computers HP
  Processor Intel® Core™ i3
  Memory 4GB DDR2
  Hard Disk 256GB
  Monitor 17"
  Windows Operating System
 • 14 Personal Computers
  Processor Intel® Core™ i3
  Memory 4GB DDR2
  Hard Disk 256GB
  Monitor 15"
  Windows Operating System

Laboratory Activities: Educational Εκπαιδευτική

Department Courses that may use the laboratory equipment:

202. Introduction to Computers and Programming
305. Laboratory of Applied Programming
804. Data Management

IT_Labs
en_GB