Σας ενημερώνουμε  ότι εγκρίνονται οι αιτήσεις των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών σε Αθηνά και Συγκρότημα
Ευρίπου. 
Επίσης ανακοινώνεται η παράταση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης 2022-23 (των παλαιών φοιτητών)έως τις 15-11-23.


Ανακοίνωση για παράταση και πρωτοετείς (2)