Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων οι επίκουροι Καθηγητές του Τμήματος Ναυσικά Παπαγεωργίου και Νίκος Αφράτης επισκέφτηκαν και πραγματοποίησαν διαλέξεις στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας και στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Χαλκίδας, αντίστοιχα.

Συγκριμένα, η επίκουρη Καθηγήτρια Βιοποικιλότητας Ναυσικά Παπαγεωργίου πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Θαλάσσια Βιολογία: Οικοσυστήματα και επίδραση του ανθρώπου»  σε μαθητές της 2ας και 3ης Λυκείου του Ομίλου «Θαλάσσιας Βιολογίας» που συντονίζει η καθηγήτρια κ. Σοφία Λιαμπότη.

Ο επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Νίκος Αφράτης πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Καινοτόμες Βιοτεχνολογικές Θεραπευτικές Στρατηγικές»  σε μαθητές της 1ης και 2ας Λυκείου του Ομίλου «Βιολογίας – Πειραματικές αποστολές στη Βιολογία» που συντονίζει η καθηγήτρια κ. Παρασκευή Καραπανάγου. Μετά τη διάλεξη ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου.

Στα πλαίσια και των δύο επισκέψεων υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ και των δύο σχολείων, του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας και του 1ου Πρότυπου Λυκείου Χαλκίδας.