Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρησης Φυσικών Πόρων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Η αγροδιατροφική αλυσίδα αρχίζει “από το χωράφι”, με τη χρησιμοποίηση υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και σύγχρονων πρακτικών καλλιέργειας που κάνουν ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος-νερό-ενέργεια), την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μεταποίησης, τυποποίησης και πιστοποίησης που καταλήγει στην παραγωγή και προώθηση ποιοτικών, αυθεντικών, ασφαλών και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος γεωργικών προϊόντων “στο ράφι”.

Καλώς Ήρθατε

image_2023_03_17T19_36_33_225Z

Όραμα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι να παρέχει γνώση και να διεξάγει έρευνα στον Αγροτικό και Αγροδιατροφικό Τομέα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας, στην αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και στις καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και τυποποίησης ποιοτικών Aγροδιατροφικών προϊόντων και παραπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, στην ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα του Aγροδιατροφικού τομέα και ταυτόχρονα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο τμήμα ΑΑΑΔΦΠ πιστεύουμε και υπηρετούμε
την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη που εξασφαλίζει την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων
και ικανοποιεί τις ανάγκες της δικιάς μας γενιάς, χωρίς να εμποδίζει
τις μελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

αρχείο λήψης
teaching

ERASMUS+ / CIVIS

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων συμμετέχει στο Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+ και στο Πρόγραμμα του πανευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου CIVIS και ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητριών/των του.

footer_logo1
civis
mystudies
footer_logo4
uoa_hub_logo-3
pergamos_1
el