Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά Έργα

Eκτός από την εκπαίδευση, η άλλη δραστηριότητα του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι η επιστημονική έρευνα. Eρευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο τμήμα είτε με δικούς του πόρους μέσω χρηματοδότησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), είτε χρηματοδοτούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET) και άλλους φορείς του Δημοσίου, είτε από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή είτε, τέλος, χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

The impact of food-derived microRNAs (xenomiRs) in extracellular matrix remodeling and microbiota during malignant melanoma (XeMiBio)

Φορέας Χρηματοδότησης:
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ)

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23/11/2023

 

Λήξη:22/11/2025

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
N. Αφράτης

 

Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space (AgriDataValue) 

Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Horizon Europe 101086461

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 1/2/2023

 

Λήξη: 31/1/2029

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Θ. Ζαχαριάδης

Περισσότερες Πληροφορίες : https://www.agridatavalue.eu

AgriDataValue_Logo

Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0

Φορέας Χρηματοδότησης:
Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Καινοτομίας/ Ελλάδα 2.0
TAEDR-0536642

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 15/05/2023

 

Λήξη: 14/09/2025

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Α. Βατσανίδου

Περισσότερες Πληροφορίες : Απόφαση Χρηματοδότησης

smart-city-1-1536x1024

Innovative WAter recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiple sectors (IWAYS) 

Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η2020-958274

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 1/12/2020

 

Λήξη: 31/11/2024

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
B.  Σταθόπουλος

Περισσότερες Πληροφορίες : https://www.iways.eu/

iways

Erasmus+ Zero Energy Buildings 2050 (BUILD2050) 

Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Ένωση
ERASMUS+ KA2 KA220-HED

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 01/02/2022

 

Λήξη: 31/01/2025

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
M.  Βραχόπουλος

Περισσότερες Πληροφορίες : https://build2050.weebly.com/

picture1_orig

Παραγωγή ελαιόλαδου και παραπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εκπυρήνωση του ελαιόκαρπου πριν την έκθλιψη (ΚΟΤΙΝΟΣ)

Φορέας Χρηματοδότησης:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Μέτρο 16 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 22/02/2023

 

Λήξη: 22/08/2025

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ο. Αρβανίτη

Περισσότερες Πληροφορίες : Απόφαση Χρηματοδότησης

kotinos

Ψηφιακό Δίδυμο Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίου (DigitSense)

Φορέας Χρηματοδότησης:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
Κωδ. Τ2EDK-03241

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 29/07/2021

 

Λήξη: 28/11/2023

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μ. Βραχόπουλος

Περισσότερες Πληροφορίες : https://digitsense.eu/

digitsense

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων ελαιώνων Στερεάς Ελλάδας μέσω καινοτόμων διαχειριστικών εργαλείων

Φορέας Χρηματοδότησης:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
“Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3″

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 15/3/2020

 

Λήξη: 15/09/2023

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Α. Μπαλντούκας

Περισσότερες Πληροφορίες :  https://www.oliveup.gr/

OliveUp__logo
el