Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Ύδατος & Εδάφους

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος & Εδάφους

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

 1. Ζυγός Ακριβείας
 2. Αναλυτικός  Ζυγός τεσσάρων Δεκαδικών
 3. Κλίβανος Ξήρανσης
 4. Φούρνος Υψηλών Θερμοκρασιών
 5. Φυγόκεντρος Εργαστηρίου
 6. Ανακινητήρας Τύπου Vortex
 7. Θερμαινόμενος Μαγνητικός Αναδευτήρας
 8. Υδατόλουτρο
 9. Συσκευή Απόσταξης Ύδατος – Παραγωγής Αποσταγμένου Ύδατος
 10. Σετ Αυτόματων Πιπέτων
 11. Αυτόματη Προχοϊδα
 12. Συσκευή Ηλεκτρχημείας Μέτρησης pH Αγωγιμότητας
 13. Φασματοφωτόμετρο UV-VIS Προσδιορισμού Χημικών Παραμέτρων
 14. Εκπαιδευτικό Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
 15. Συσκευή παραγωγής Υπερκάθαρου Ύδατος
 16. Χρωματόμετρο Ύδατος και Λυμάτων Μέτρησης Κλίμακας Pt-Co
 17. Συσκευή εκχύλισης με υπερήχους – επεξεργασίας φυτικών προϊόντων και αποβλήτων
 18. Συσκευή συμπύκνωσης στερεων προϊοντων – αποβλήτων υπό κενό
 19. Εργαστηριακό σύστημα κομποστοποίησης – συσκευή παραγωγής βιομάζας
 20. Εργαστηριακή συσκευή λυοφιλοποίησης
 21. Συσκευή μέτρησης bod
 22. Κλίβανος bod σταθερής θερμοκρασιας
 23. Θερμοαντιδραστήρας πέψης δειγμάτων
 24. Οξυγονόμετρο
 25. Θολερόμετρο
 26. Φλογοφωτόμετρο
 27. Ασβεστόμετρο τύπου Bernard
 28. Πλήρες σετ αναλυσης οργανικής ουσίας εδάφους
 29. Σετ μηχανικής ανάλυσης εδάφους
 30. Πλήρες σύστημα κοσκίνισης

Δράση εργαστηρίου: Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν κλασσικές και σύγχρονες ενόργανες τεχνικές ανάλυσης για τον έλεγχο ποιότητας υδάτων και εδάφους

Διδακτέα μαθήματα που κάνουν χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού:

608 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Εδάφους

labsB
el