Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος φορέων στο Νομό Ευβοίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους πρακτικής άσκησης:

  • Μιχάλη Βραχόπουλο (mgrvrachop @agro.uoa.gr)
  • Μαρία Κούκου (mkoukou @agro.uoa.gr)
  • Αντωνία Τέρπου (aterpou @agro.uoa.gr)

1. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια και συνεργασίας με φορείς της περιφέρειας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι σε συνεργασία με το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, ο  οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες του τμήματος και παροτρύνει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στου Φοιτητές του τμήματος.

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων είναι σε συστηματική βάση αρωγός των δραστηριοτήτων του τμήματος καλύπτοντας την μεταφορά φοιτητών από το Συγκρότημα Ευρίπου προς επιχειρήσεις της περιοχής στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων. Παράλληλα, ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων έχει τιμήσει το τμήμα με την παρουσία του σε διάφορες εκδηλώσεις και βραβεύσεις στα πλαίσια της επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του τμήματος.

Κοινό όραμα αποτελεί η μελλοντική δημιουργία ενός κέντρου αριστείας στο «Κριεζώτειο» Αρχοντικό του δήμου για να στεγάσει συνέργειες, ερευνητικές δράσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της στρατηγικής δια-βίου μάθησης και εκπαίδευσης μεταξύ του τμήματος και των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής.

2. Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) είναι μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας. Αριθμεί 63 μέλη (Μάιος 2023) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 18 δήμοι από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, 4 εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, 2 ομοσπονδίες, 7 αγροτικοί συνεταιρισμοί και 31 ιδιωτικές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΑΣΣΕ, με σκοπό τη  συνεργασία σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα και ανάδειξης των αγροδιατροφικών προϊόντων προστατευόμενου τόπου προέλευσης και εξαιρετικής  ποιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Α. Βελισσαρίου (Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Περιφερειακός Σύμβουλος), Ρ. Κεχρή (Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας), Θ. Ζαχαριάδης (Καθηγητής, Πρόεδρος ΑΑΑΔΦΠ), Μ. Κούκου (Επ. Καθηγήτρια ΑΑΑΔΦΠ), Χ. Καραβάς (Διευθυντής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης), Ν. Αφράτης (Επ. Καθηγητής ΑΑΑΔΦΠ),

3. Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας το οποίο στηρίζει την πρακτική άσκηση του τμήματος και παροτρύνει τις συναφείς επιχειρήσεις στην Εύβοια να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στου Φοιτητές του τμήματος.

επιμελητήριο
el