Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος φορέων στο Νομό Ευβοίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους πρακτικής άσκησης:

  • Μιχάλη Βραχόπουλος (mgrvrachop @agro.uoa.gr)
  • Μαρία Κούκου (mkoukou @agro.uoa.gr)
  • Αντωνία Τέρπου (aterpou @agro.uoa.gr)

1. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια και συνεργασίας με φορείς της περιφέρειας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι σε συνεργασία με το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, ο  οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες του τμήματος και παροτρύνει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στου Φοιτητές του τμήματος.

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων είναι σε συστηματική βάση αρωγός των δραστηριοτήτων του τμήματος καλύπτοντας την μεταφορά φοιτητών από το Συγκρότημα Ευρίπου προς επιχειρήσεις της περιοχής στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων. Παράλληλα, ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων έχει τιμήσει το τμήμα με την παρουσία του σε διάφορες εκδηλώσεις και βραβεύσεις στα πλαίσια της επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του τμήματος.

Κοινό όραμα αποτελεί η μελλοντική δημιουργία ενός κέντρου αριστείας στο «Κριεζώτειο» Αρχοντικό του δήμου για να στεγάσει συνέργειες, ερευνητικές δράσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της στρατηγικής δια-βίου μάθησης και εκπαίδευσης μεταξύ του τμήματος και των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής.

2. Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας

Στα πλαίσια της εξωστρέφεια το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας το οποίο στηρίζει την πρακτική άσκηση του τμήματος και παροτρύνει τις συναφείς επιχειρήσεις στην Εύβοια να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στου Φοιτητές του τμήματος.

επιμελητήριο
el