e-Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) ((http://www.noc.uoa.gr/)  παρέχει προς τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας, το Προσωπικό και τις/τους φοιτήτριες/τες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:

 

1. Ηλεκτρονική Τάξη (eClass)

Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ (http://eclass.uoa.gr) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Όλα τα μαθήματα (τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά) του τμήματος ΑΑΑΔΦΠ έχουν αποκλειστικό ιστότοπο στην e-τάξη. Είναι σημαντικό οι φοιτητές/τριες να εγγράφονται στον ιστότοπο της η-Τάξης κάθε μαθήματος που παρακολουθούν, καθώς έτσι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο όλες τις ανακοινώσεις που είναι σχετικές με το μάθημα όπως και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της πρόσβασής τους στην ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων τους. Aναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) στο σύνδεσμο: https://docs.openeclass.org//el:student.

 

2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (my-Studies)

Η πλατφόρμα του Ηλεκτρονικής Γραμματείας my-Studies (https://my-studies.uoa.gr/), δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος να:

  • παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών που φοιτούν
  • ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν
  • υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων στα χρονικό διάστημα που ορίζει η Γραμματεία.

 

3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail.uoa.gr) παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό και έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα από το ΚΛΕΙΔΙ ώστε να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ευχρηστίας, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας

 

4. Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στη διδακτική διαδικασία είναι συνεχώς αυξανόμενη και διασφαλίζει ένα ευρύ πλέγμα δυνατοτήτων, από την ηλεκτρονική ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ασύγχρονη πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης ‘eclass’ που διαθέτει το Ίδρυμα, έως και τη διενέργεια εξετάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπλέον, κατά την πρόσφατη υγειονομική κρίση, διατέθηκαν και αξιοποιήθηκαν και τα ’’εργαλεία’’ (πλατφόρμες) σύγχρονης εκπαίδευσης (Webex, Skype for Business) με άριστα αποτελέσματα, όπως φάνηκε και από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητριών/των στις ηλεκτρονικές διαλέξεις.

 

5. Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο

Το ιδρυματικό αποθετήριο “ΠΕΡΓΑΜΟΣ” περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο ετερογενών ψηφιακών συλλογών πολιτιστικής αξίας, οι οποίες ανήκουν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και  μέρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής παραγωγής της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, συλλογή η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Πιο συγκεκριμένα, η Πέργαμος αριθμεί 20 συλλογές ποικίλου περιεχομένου, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν όλο το θεματικό εύρος των Σχολών του ΕΚΠΑ, ενώ το σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων αγγίζει περίπου το 1.000.000 ψηφιακά αντικείμενα.

 

6.   Υπηρεσία Ζωντανών Μεταδόσεων και Βιντεοδιαλέξεων

Η υπηρεσία Ζωντανών Μεταδόσεων και Βιντεοδιαλέξεων “ΔΗΛΟΣ” απευθύνεται τόσο στους ίδιους τους δημιουργούς περιεχομένου, δηλαδή στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, παρέχοντας δυνατότητα ανάρτησης και διαχείρισης περιεχομένου όσο και σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου ως αποδέκτη του, παρέχοντας δυνατότητα αναζήτησης με σύνθετα κριτήρια. Πρόκειται για καταγεγραμμένο ή αναρτημένο περιεχόμενο είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από εκδηλώσεις του ιδρύματος (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α.). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα προβολής Ζωντανών Μεταδόσεων μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας, αλλά και εκδηλώσεων του ιδρύματος. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εν λόγω εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δυνατότητας αναζήτησης ή μέσω ελεύθερης πλοήγησης.

 

7. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα 

Η δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (https://opencourses.uoa.gr/) στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό. Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Με τον όρο Ανοικτό Μάθημα νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του.

 

 

8. Kόμβος Eπικοινωνίας HUΒ.UOA

Ο κόμβος επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) HUB αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα διάχυσης πληροφορίας. Περιέχει νέα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διακρίσεις, Κλινικές Μελέτες, Παρουσιάσεις,  Προκηρύξεις,  Ορκωμοσίες Μελών ΔΕΠ, Υλοποιείται με την υποστήριξη του Κληροδοτήματος του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γ. Φωτεινού.

 

 

9. In(telligent) Deep Analysis

Το “In(telligent) Deep Analysis” αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού σε θέματα που άπτονται καίριων κοινωνικών ζητημάτων. Πρόκειται για ένα φορέα ανεξάρτητης σκέψης, όπου γράφουν μέλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την οπτική μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και διδακτόρων ή υποψήφιων διδακτόρων. Η θεματολογία του “In Deep Analysis” περιέχει μελέτες και αναλύσεις, έρευνα, καθώς και αξιοποίηση ή διερεύνηση ζητημάτων επικαιρότητας σε θέματα που σχετίζονται με σημαντικούς τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι και αφορούν στην οικονομία, στην πολιτική, στο περιβάλλον, στην παιδεία, στην ψυχολογία, στην υγεία, στον πολιτισμό κλπ. Στις αναλύσεις του “In Deep Analysis” επιχειρείται η επεξήγηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα και στα κοινωνικά τεκταινόμενα. Με εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αρθρογραφία –μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής διερεύνησης– αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε αναγνώστη.

 

10. Πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο HEALINK

Οι φοιτήτριες/τες του τμήματος έχουν δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε γενικό βιβλιογραφικό υλικό όσο και σε ακαδημαϊκά περιοδικά μέσω του εθνικού δικτύου HEALINK όσο και σε βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι συνδρομητής το ΕΚΠΑ. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος, για παραγγελίες νέων βιβλίων.

el