Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Vrachopoulos

Μιχαήλ Βραχόπουλος
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τηλ: +30 22280 99650/660
email: mgrvrachop@agro.uoa.gr

Zahariadis_1

Θεόδωρος Ζαχαριάδης
Ηλεκτρονικά/Πληροφορική
Τηλ: +30 22280 99550
email: zahariad@agro.uoa.gr

Baldoukas_3

Αντώνης Μπαλντούκας
Σχεδιασμός Κατασκευών με Χρήση Η/Υ
Τηλ: +30 22280 99571
email: abaldoukas@agro.uoa.gr

Orfanoudakis

Νικόλαος Ορφανουδάκης
Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες
Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων
Τηλ: +30 22280 99 658/659
email: norfan @uoa.gr

Stathopoulos

Βασίλης Σταθόπουλος
Χημεία/ Τεχνολογίες Υλικών
Τηλ: +30 22280 99688
email: vasta@agro.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Όλγα Αρβανίτη_2

Όλγα Αρβανίτη
Περιβαλλοντική Ανάλυση
Τηλ: +30 22280 99525
email: oarvaniti@agro.uoa.gr

Afratis_2

Νικόλαος Αφράτης
Βιοχημεία/Μοριακή Βιολογία
Τηλ: +30 22280 99525
email: nafratis@agro.uoa.gr

Batsanidou

Άννα Βατσανίδου
Γεωργία Ακριβείας/Αειφορική Παραγωγή
Τηλ: +30 22280 99525
email: anvatsan@agro.uoa.gr

Doukas

Ιωάννης Δούκας
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Τηλ: +30 22280 99525
email: jodoukas@agro.uoa.gr

Koukou

Μαρία Κούκου
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις /Α.Π.Ε.
Τηλ: +30 22280 99650/660
email: mkoukou@agro.uoa.gr

Papageorgiou_2

Ναυσικά Παπαγεωργίου
Βιοπικοιλότητα 
Τηλ: +30 22280 99525
email: npapageorg@agro.uoa.gr

Terpou

Αντωνία Τέρπου
Τεχνολογία Τροφίμων
Τηλ: +30 22280 99 525
email: aterpou@agro.uoa.gr

Tsakas

Μάριος Τσάκας
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τηλ: +30 22280 99525
email: tsakasm@agro.uoa.gr

Λέκτορες

Karagiannis

Βασίλης Καραγιάννης
Συστήματα Μετρήσεων 
Τηλ: +30 22280 99 525
email: vkar@uoa.gr

Xarcha

Ελένη Ξαρχά
Εφαρμογών Ξενόγλωσσης Επικοινωνίας στην Διοίκηση
Τηλ: +30 22280 99525
email: lexarcha@agro.uoa.gr

el