Ταυτότητα Τμήματος

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) είναι ένα σύγχρονο, πανεπιστημιακό τμήμα που ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019). Αποτελεί το πρώτο τμήμα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σηματοδοτεί το “άνοιγμα” του μεγαλύτερου και ιστορικότερου Πανεπιστημίου της χώρας σε σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις, όπως η «Ατζέντα 2030» για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε., οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς προτεραιότητες για την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση RIS3 (Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation) που υπαγορεύουν τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, και κάνουν επιτακτική την ανάγκη Αειφόρου και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σεβασμό στο Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα.

Aποστολή του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) είναι να θεραπεύει και να προάγει την επιστήμη της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευφυούς Γεωργίας, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και της Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες προκλήσεις της αγοράς καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, ικανών να ανταποκριθούν στις διεθνείς προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα ΑΑΑΔΦΠ έχει σκοπό την παροχή γνώσης και εξειδίκευσης και την έρευνα σε αντικείμενα που αφορούν:

  1. Την ανάπτυξη και διαχείριση της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με χρήση σύγχρονων, ευφυών τεχνικών και τεχνολογιών που υπαγορεύει η Γεωργίας Ακριβείας
  2. Την εξέλιξη στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην Αυθεντικότητα των Ελληνικών Προϊόντων Αγροδιατροφής και την ανάδειξη της εξαιρετικής Ποιότητας τους
  3. Την ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, τη ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με ταυτόχρονη αξιοποίηση των παραπροϊόντων αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας
  4. Την Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Καινοτομία, τον υγιή ανταγωνισμό και την Επιχειρηματικότητα

Το Τμήμα δίνει έμφαση στην παροχή προηγμένων γνώσεων στους τομείς της Χημείας, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Φυσιολογίας Φυτών και Ζώων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε θέματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διασφάλισης Ποιότητας, Αγροτικής Οικονομίας, Μεταποίησης Προϊόντων, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Μάρκετινγκ, καθώς και σε πιο εξειδικευμένα θέματα του αντικειμένου όπως η Εδαφολογία, η Γεωργία Ακριβείας και η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Επιπλέον παρέχει πρακτική εξάσκησης σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν κάθε ανάγκη στις Επιστήμες της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Αγροδιατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και ΑΠΕ, καθώς και στην ανάπτυξη και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα πεδία της επιστήμης.

Σύμφωνα με την διεθνή κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013), το τμήμα τοποθετείται στη θεματική ενότητα «08. Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary», αλλά επεκτείνεται και σε άλλες θεματικές ενότητες όπως η «05. Natural Sciences, Mathematics and Statistics» και η «0413 Management and administration».

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του κύκλου σπουδών τους σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσα από το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ και Civis. Επιπλέον, μέσω προαιρετικής επιλογής Πρακτικής Άσκησης μπορεί να αποκτηθεί επαγγελματική εμπειρία χρήσιμη στην απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Εκτός του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε διεπιστημονικές και διαθεματικές περιοχές που σχετίζονται με την γεωργία ακριβείας, την αγροτική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και βιοχημεία τροφίμων, τις περιβαλλοντικές εξελίξεις, τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, τις ενεργειακές τεχνολογίες ελάχιστου ανθρακικού αποτυπώματος, τις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόσβαση στο τμήμα

Από το 2022, πρόσβαση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν μαθητές από τα Επιστημονικά Πεδία:

  • Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Επιστημονικό Πεδίο 2)
  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (Επιστημονικό Πεδίο 3)
  • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (Επιστημονικό Πεδίο 4)
el