Σπουδές

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) είναι ένα σύγχρονο, πανεπιστημιακό τμήμα που ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019).

Αποτελεί το πρώτο τμήμα της Σχολής  Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σηματοδοτεί το “άνοιγμα” του μεγαλύτερου και ιστορικότερου Πανεπιστημίου της χώρας σε σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις, όπως η «Ατζέντα 2030» για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε., οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς προτεραιότητες για την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση RIS3 (Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation) που υπαγορεύουν τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, και κάνουν επιτακτική την ανάγκη Αειφόρου και Βιώσιμής Ανάπτυξης,  με σεβασμό στο Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα.

el