Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων

Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

 1. Ζυγός Ακριβείας
 2. Αναλυτικός  Ζυγός
 3. Σετ Αυτόματων Πιπετών
 4. Θερμαινόμενος Μαγνητικός Αναδευτήρας
 5. Συσκευή Ηλεκτροχημείας
 6. Ανακινητήρας τύπου VORTEX
 7. Εκπαιδευτικό  Φασματοφωτόμετρο  UV-VIS
 8. Σετ Υαλικών – Αναλωσίμων Χημείου
 9. Συσκευή Απόσταξης Ύδατος – Παραγωγής Αποσταγμένου Ύδατος
 10. Υδατόλουτρο
 11. Elisa Reader
 12. Αέριος Χρωματογράφος
 13. Υγρός Χρωματογράφος
 14. Τηλεμετρικός Σταθμός
 15. Εξοπλισμός Γενετικής Ταυτοποίησης

Δράση εργαστηρίου: Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν κλασσικές και σύγχρονες ενόργανες τεχνικές γενικής και αναλυτικής χημείας.

Διδακτέα μαθήματα που κάνουν χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού:

204 Αναλυτική Χημεία

405. Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων

labsB
el