Χρήσιμες Πληροφορίες για Πρωτοετείς Φοιτητές

Σε αυτή τη σελίδα οι πρωτοετείς φοιτητές θα βρουν αρκετές πληροφορίες και οδηγίες για τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα. Επιπλέον πληροφορίες υπάρχει σε όλη την ενότητα “Φοιτητές”

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται άμεσα η μετάβαση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Οι ημερομηνίες εγγραφής, μέσω της εφαρμογής, έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ( www.minedu.gov.gr ).
Η αίτηση εγγραφής, εφόσον δεν υπάρξει κάποια τροποποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν από την ειδική εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ!!!

 • Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτηθείτε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα μας.
 • Η αίτηση εγγραφής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή θα κληθείτε να συμπληρώσετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο πλαίσιο με τίτλο «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, σας θα πρέπει να προβείτε στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
 • Δεν θα προβείτε σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων».
 • Αφού ελέγξετε την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος (η ημερομηνία θα οριστεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία σας και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)
 • Εκτύπωση του ΑΜΚΑ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.

Επίσης η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα: http://my-studies.uoa.gr, η οποία παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γραμματεία για:

 • τη δήλωση μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στα εξάμηνα,
 • την εμφάνιση βαθμολογιών και του προγράμματος σπουδών, καθώς και
 • τη συμπλήρωση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα: http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” — > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο my-studies, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα θα σας ζητηθεί να δώσετε:

 • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου) και
 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται).

Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο σας με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμο σας και όχι κάποιο υποκοριστικό. Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ακολουθώντας το σύνδεσμο “Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας εγκριθούν θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία. Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραμματεία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.

Κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα (αφού έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική προεγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η ταυτοπροσωπία στη Γραμματεία του Τμήματος σας): https://academicid.minedu.gov.gr μπορείτε να παραλάβετε το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) από τα σημεία που ορίζει η ηλεκτρονική σελίδα. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χρησιμοποιούνται στο http://my-studies.uoa.gr. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων η οποία προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων. Απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία (http://eudoxus.gr ) για το πλήρες υλικό.

Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ (http://eclass.uoa.gr ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων κάθε περιόδου είναι, ο Νοέμβριος για την α’ εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου), και ο Απρίλιος για την β’ εξεταστική περίοδο (Ιουνίου). Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον τρόπο σύνταξης του σχετικού εντύπου-δηλώσεως και την ηλεκτρονική υποβολή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη υποβολή δηλώσεως συμμετοχής στις εξετάσεις, διότι η σχετική παράλειψη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις της συγκεκριμένης περιόδου. Σχετικές ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των συγγραμμάτων γίνονται από το Σύστημα Εύδοξος.

Οι αιτήσεις Μετεγγραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, http://www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

Οι φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται την παροχή της δωρεάν σίτισης, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τo αρμόδιo τμήμα:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Συγκρότημα Ευρίπου, Ψαχνά (θέση Σκληρό Ευβοίας)
Τηλέφωνο: 22280 99532

Για θέματα στέγασης απευθυνθείτε

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Συγκρότημα Ευρίπου, Ψαχνά (θέση Σκληρό Ευβοίας)
Τηλ. 22280 99532

el