Υποδομές

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και συλλογικές ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών του, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Ε.Κ.Π.Α. διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η συνολική στρεμματική έκταση του Συγκροτήματος Ευρίπου του Ε.Κ.Π.Α. είναι 204.000m2.

Οι χρησιμοποιούμενες κτιριακές υποδομές αποτελούνται από 5 συνδεδεμένα κτίρια συνολικής μικτής επιφάνειας 24.430 m2.

buildings

Από το 2019, έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων, που περιλαμβάνει από αλλαγή της εσωτερικής διαμόρφωσης των χώρων για να υποστηρίξουν τις ανάγκες των νέων τμημάτων μέχρι νέες ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχρίσματα. Σημαντικό κόστος έχει δαπανηθεί την ριζική αποκατάσταση της υγρο-μόνωσης της οροφής όλων των κτιρίων και στην εγκατάσταση περισσότερων από 1450 ανακλινόμενων καθισμάτων με σταθερά έδρανα με τα οποία αναβαθμίστηκαν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ.

Αίθουσες Διδασκαλίας

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων που στεγάζονται στο Συγκρότημα Ευρίπου διατίθενται 18 αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, συνολικής χωρητικότητας 2.087 θέσεων.  Επιπλέον το Συγκρότημα Ευρίπου διαθέτει ένα Μεγάλο Αμφιθέατρο χωρητικότητας 292 θέσεων και ένα Μικρό Αμφιθέατρο χωρητικότητας 70 θέσεων.

amfitheaters
classrooms

Εργαστήρια Πληροφορικής

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου έχουν διαμορφωθεί 7 κοινόχρηστα εργαστήρια πληροφορικής προσφέροντας συνολικά 748 m2  και 274 θέσεις εργασίας. Εντός του σχεδιασμού για την επέκταση του τμήματος προβλέπεται η δημιουργία και εξειδικευμένων εργαστηρίων με έμφαση σε θέματα Γεωπληροφορικής, Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων (GIS) και ανάλυσης Δορυφορικών (πολυφασματικών) εικόνων.

IT_Labs

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και εργαστηριακών αναγκών, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων διαθέτει 4 εργαστηριακούς χώρους (Δ206, Δ211, Δ213Α, Δ213Β) συνολικής επιφάνειας 710m2. Επιπλέον στο ακ. έτος 2023-2024 αναμένεται να προστεθούν τα εργαστήρια Δ208 και Δ210, συνολικής επιφάνειας 520m2 που εξυπηρετούν ανάγκες του προγράμματος σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Γενικού Τμήματος.

Στα παραπάνω εργαστήρια υλοποιούνται προσωρινά και τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια:

  • Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων
  • Ανάλυσης τροφίμων
  • Βιοτεχνολογίας & Μοριακών Αναλύσεων
  • Ελέγχου ποιότητας ύδατος & εδάφους

Επιπλέον το τμήμα συνεργάζεται με τα εργαστήρια:

που ανήκουν στο Γενικό Τμήμα, αλλά οι διευθυντές τους έχουν μετακινηθεί και είναι πλέον μέλη ΔΕΠ στο τμήμα ΑΑΑΔΦΠ.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο συγκρότημα Ευρίπου, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη που ανήκει στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Κοινόχρηστες Υποδομές

Το τμήμα μοιράζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Συγκροτήματος Ευρίπου, επιπλέον υποδομές μικτής επιφάνειας 8.450 m2:

  • Γραφεία Διοικητικής Μέριμνας
  • Σπουδαστική Εστία
  • Εστιατόριο
  • Κυλικείο
domus

Συγκρότημα Ευρίπου

el