Άλλες Παροχές

Άλλες Παροχές

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων παρέχει μέσω των μονάδων του ΕΚΠΑ μια σειρά από εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

1. Πανεπιστημιακή Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη του ΕΚΠΑ έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητριών/των του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης. Για το σκοπούς αυτούς λειτουργούν Τμήματα:

  • σίτισης
  • υγειονομικής περίθαλψης
  • γυμναστηρίου
  • πολιτιστικού ομίλου
  • ταμείου αρωγής φοιτητών.

2. Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στεγάζεται στο κτήριο Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος.

Τηλέφωνα: 210 36 88 204 και 210 36 88 232

Ιστοσελίδα: http://www.didaskaleio.uoa.gr/.

3. Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

O Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών του Πανεπιστημίου (ΠΟΠΦΑ) στεγάζεται στον ημιώροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15).

Πληροφορίες για τον χορευτικό, κινηματογραφικό και φωτογραφικό τομέα: 210 36 88 205.

4. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο- Κολυμβητήριο

Τα προγράμματα και τμήματα άθλησης του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου και κολυμβητηρίου του Πανεπιστημίου φιλοξενούνται στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στα Άνω Ιλίσια.

Πληροφορίες: 210 72 75 551.

5. Μουσικό Τμήμα

Το Τμήμα στεγάζεται στον Δ’ όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15.

Πληροφορίες: 210 36 88 229.

6. Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών του ΕΚΠΑ έχει ως κύριο σκοπό την ηθική και υλική, σε είδος ή σε χρήμα, ενίσχυση των φοιτητριών/των του ΕΚΠΑ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, που δεν μπορούν, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου, να αντιμετωπισθούν διαφορετικά (http://tafpa.uoa.gr/).

7. Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ.

Πληροφορίες: 210 727 7554

Ιστοσελίδα: http://www.cc.uoa.gr/skf/.

el