Απόφοιτοι

Απόφοιτοι Τμήματος

Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας το καλοκαίρι του 2023. Για όλους τους καθηγητές, τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή και ταυτόχρονα ένα ιστορικό ορόσημο για το τμήμα.

Με τη συγκεκριμένη σελίδα, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια οικοδόμησης δεσμών μεταξύ του τμήματος και των αποφοίτων του με απώτερο σκοπό την επικοινωνία και τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του σκοπών.

 

Αγαπητοί μας Απόφοιτοι,

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι από την ίδρυσή του, το Τμήμα μας διακρινόταν για την προσπάθεια να εφοδιάσει τους αποφοίτους μας με τις γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονταν απαραίτητες για να διακριθούν στο σύνθετο διεπιστημονικό τομέα που υπηρετεί το τμήμα μας. Αποτελεί συνειδητή απόφαση μας, η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να ενταθεί στις αντίξοες σημερινές συνθήκες. Σε αυτή την προσπάθεια έχει μεγάλη σημασία να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε τα δυνατά σημεία του τμήματος, και ακόμα πιο μεγάλη σημασία να βελτιώσουμε τα σημεία στα οποία υστερούμε.

Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε την πολύτιμη εμπειρία της αξιολόγησης του διδακτικού μας έργου από τους φοιτητές μας, ενώ οι καθηγητές και το Τμήμα αξιολογούνται διαρκώς με βάση την απήχηση του επιστημονικού τους έργου και μέσω των διαδικασιών που έχει θεσμοθετήσει το Πανεπιστήμιο και η πολιτεία. Ωστόσο, οι ιδέες των αποφοίτων μας και το παράδειγμα της επαγγελματικής τους πορείας είναι εξίσου σημαντικά.

Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία σας για να βελτιώσουμε την εκπαίδευση που παρέχουμε και για να δείξουμε το δρόμο της επαγγελματικής εξέλιξης στους φοιτητές μας. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι και για σας η δημιουργία μιας κοινότητας κοινών καταβολών και αλληλεγγύης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική.

Ως πρώτο βήμα έχουμε φτιάξει το alumni group στο linkedin στη διεύθυνση:

https://www.linkedin.com/company/agro-uoa-gr/

στην οποία σας καλούμε να συνδεθείτε ώστε να έχουμε ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας περιλαμβάνουν ακόμα:

  • τη δημιουργία μια βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνία σας (θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από εμάς για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την επικοινωνία μαζί σας)
  • τη δημιουργία ερωτηματολογίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, για συλλογή των απόψεών σας καθώς εξελίσσεστε επαγγελματικά
  • την προβολή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εμπειρίας επιλεγμένων  αποφοίτων από τις ιστοσελίδες μας,
  • τη δημιουργία συλλόγου αποφοίτων,
  • τη δημιουργία τακτικού newsletter και
  • την οργάνωση συναντήσεων αποφοίτων
el