Διοίκηση - Επιτροπές

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2019 (Nόμος 4589/2019) και ανήκει στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, δηλ. οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, στο Συγκρότημα  Ευρίπου στα Ψαχνά Ευβοίας.

Διοίκηση Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Επιτροπές Τμήματος

 • Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος
 • Μαρία Κούκου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Νίκος Αφράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Αντώνιος Μπαλντούκας, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Πρόεδρος
 • Μιχαήλ Βραχόπουλος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
 • Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
 • Βασίλειος Σταθόπουλος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
 • Νικόλαος Αφράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Όλγα Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Άννα Βατσανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Ναυσικά Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Μάριος Τσάκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μιχάλης Βραχόπουλος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος
 • Όλγα Αρβανίτη, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Νικόλαος Ορφανουδάκης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος
 • Μιχάλης Βραχόπουλος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
 • Παπαγεωργίου Ναυσικά, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Βασίλειος Σταθόπουλος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος
 • Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
 • Αντωνία Τέρπου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Μάριος Τσάκας, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Νικόλαος Αφράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Άννα Βατσανίδου,  Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Αντωνία Τέρπου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 • Νικόλαος Ορφανουδάκης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
 • Μαρία Κούκου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Μαρία Κούκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος Επιτροπής
 • Αντωνία Τέρπου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Όλγα Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ελένη Ξαρχά, Λέκτορας
 • Τσάκας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής
 • Μπαλντούκας Αντώνης, Καθηγητής
 • Δούκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Νικόλαος Θωμαΐδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος προσωρινής διοίκησης (1/2019 – 12/2022)

el