Διαχείριση Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι είναι ενεργοποιημένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων.

Ο κανονισμός του τμήματος σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων είναι διαθέσιμος στους Κανονισμούς του Τμήματος

Η φόρμα για διατύπωση παραπόνων και ενστάσεων είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

Συνήγορος του Φοιτητή

Αξίζει να σημειωθεί πως  στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συσταθεί και λειτουργεί ο θεσμός με την ονομασία “Συνήγορος του Φοιτητή” με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά
  • διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης
  • εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας
  • ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Επικοινωνία: Κτίριο Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15 – 1ος όροφος), 210 368 8274, sinigorosfititi@uoa.gr

Website: https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/synigoros_toy_foititi/

el