Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων

Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

 1. Ζυγός Ακριβείας
 2. Αναλυτικός  Ζυγός τεσσάρων Δεκαδικών
 3. Κλίβανος Ξήρανσης
 4. Φούρνος Υψηλών Θερμοκρασιών
 5. Φυγόκεντρος Εργαστηρίου
 6. Ανακινητήρας Τύπου Vortex
 7. Θερμαινόμενος Μαγνητικός Αναδευτήρας
 8. Υδατόλουτρο
 9. Συσκευή Απόσταξης Ύδατος – Παραγωγής Αποσταγμένου Ύδατος
 10. Σετ Αυτόματων Πιπέτων
 11. Αυτόματη Προχοϊδα
 12. Συσκευή Ηλεκτρχημείας Μέτρησης pH Αγωγιμότητας
 13. Φασματοφωτόμετρο UV-VIS Προσδιορισμού Χημικών Παραμέτρων
 14. Εκπαιδευτικό Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
 15. Χρωματόμετρο Μέτρησης Τροφίμων
 16. Αναλυτής Υγρασίας Τροφίμων
 17. Πλήρες Σύστημα Προσδιορισμού Πρωτεϊνικού Αζώτου
 18. Κρυοσκόπιο Μέτρηση Υγρασίας Γάλακτος
 19. Σύστημα Μέτρησης Λίπους Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 20. Συσκευή παραγωγής Υπερκάθαρου Ύδατος
 21. Μετρητής Αποικιών
 22. Επωαστικός Κλίβανος
 23. Εκπαιδευτικό Διόφθαλμο Μικροσκόπιο

Δράση εργαστηρίου: Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν κλασσικές τεχνικές ανάλυσης τροφίμων (ογκομέτρηση, σταθμική ανάλυση, εκχύλιση, μέτρηση ειδικού βάρους) και πιο σύγχρονες ενόργανες και αυτοματοποιημένες τεχνικές ανάλυσης τροφίμων (φασματοσκοπία) οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας διαφορετικών ειδών τροφίμων.

Διδακτέα μαθήματα που κάνουν χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού:

503 Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων

labs
el