Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας & Μοριακών Αναλύσεων

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

 1. Θερμικός κυκλοποιητής PCR
 2. Θερμικός κυκλοποιητής Real-Time PCR
 3. Φασματοφωτόμετρο νανοποσοτήτων
 4. Εκπαιδευτικό Στερεοσκόπιο
 5. Ανάστροφο μικροσκόπιο
 6. Σετ Αυτόματων Πιπετών
 7. Συσκευή αποθήκευσης υγρού αζώτου
 8. Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης
 9. Καταψύκτης -20°C
 10. Ψυγείο
 11. Ζυγός Ακριβείας
 12. Αναλυτικός  Ζυγός
 13. Συσκευή Απόσταξης Ύδατος – Παραγωγής Αποσταγμένου Ύδατος
 14. Θερμαινόμενος Μαγνητικός Αναδευτήρας
 15. Σετ Υαλικών
 16. Αυτόκαυστο
 17. Ανακινητήρας τύπου VORTEX
 18. Εκπαιδευτικό Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
 19. Elisa Plate Reader
 20. Εξοπλισμός Γενετικής Ταυτοποίησης
 21. Θάλαμος  Βιολογικής  Ασφαλειας

Δράση εργαστηρίου: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η πρακτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε σύγχρονες βιοχημικές τεχνικές, σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και πρωτεϊνικής μηχανικής με πρακτική εφαρμογή σε βιοτεχνολογικές διαδικασίες

Διδακτέα μαθήματα που κάνουν χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού:

603 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακών Αναλύσεων

labsB
el