Προπτυχιακά Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

Τα μαθήματα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων μπορούν να χωριστούν σε 6 μεγάλες κατηγορίες

  • Βασικής Γνώσης
  • Τεχνολογίες Επεξεργασίας/Μεταποίησης/Τυποποίησης Τροφίμων
  • Τεχνολογίες Ευφυούς Γεωργίας/Εδαφολογία/Μετεωρολογία
  • Προστασία Περιβάλλοντος/Βιοποικιλότητα/ Κυκλική Οικονομία
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ/Αξιολόγηση Επενδύσεων
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ.-Φ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
101 Μαθηματικά 4 – 2 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
102 Φυσική Περιβάλλοντος 4 – 2 – 0 6  Υποχρεωτικό Όχι
103 Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία 4 – 0 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
104 Γενική Χημεία 4 – 2 – 0 6 Υποχρεωτικό Ναι
105 Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 4 – 0 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
201 Βασική Στατιστική 4 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
202 Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Ναι
203 Βιοχημεία 4 – 0 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
204 Αναλυτική Χημεία 4 – 0 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
205 Αγροτική Οικονομία 4 – 0 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
206 Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 4 – 0 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
301 Στατιστική Ανάλυση Διαδικασιών 3 – 0 4 Υποχρεωτικό Όχι
302 Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 5 – 0 8  Υποχρεωτικό Όχι
303 Φυσιολογία Φυτών 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Όχι
304 Εφαρμοσμένη Πληροφορική 4 – 0 6 Υποχρεωτικό Ναι
305 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 0 – 3 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Ναι
306 Εδαφολογία 3 – 0 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
307 Χημεία Περιβάλλοντος 3 – 0 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
401 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 4 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
402 Διαχείριση & Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Όχι
403 Φυσιολογία Ζώων 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Όχι
404 Γεωργία Ακριβείας – Ευφυή Συστήματα 4 – 0 6 Υποχρεωτικό Όχι
405 Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων 0 – 3 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
406 Γεωργική Μετεωρολογία – Κλιματολογία 3 – 0 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
407 Μικροβιολογία Τροφίμων 3 – 0 3 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
501 Σχεδιασμός & Λήψη Αποφάσεων 3 – 0 4 Υποχρεωτικό Όχι
502 Οικολογία και Δυναμική Πληθυσμών 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Ναι
503 Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων 0 – 3 4  Υποχρεωτικό Όχι
504 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 – 0 4 Υποχρεωτικό Όχι
505 Προϊόντα Ελαιοκομίας 3 – 0 4  Επιλεγόμενο Όχι
506 Προϊόντα Αμπελουργίας – Οινολογία 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
507 Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
508 Συστήματα Παραγωγής 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
509 Διαχείριση Έργων 3 – 0 3 Επιλεγόμενο Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
601 Βιοποικιλότητα 5 – 0 8 Υποχρεωτικό Ναι
602 Βιοτεχνολογία 4 – 0 6  Υποχρεωτικό Ναι
603 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακών Αναλύσεων  0 – 3 4  Υποχρεωτικό Ναι
604 Προϊόντα Γαλακτοκομίας 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
605 Προϊόντα Μελισσοκομίας 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
607 Διαχείριση Υποπροϊόντων Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
608 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Εδάφους 0 – 2 2 Επιλεγόμενο Όχι
609 Πρακτική Άσκηση 0 – 0 6 Επιλεγόμενο Όχι

 

Παρατηρήσεις

1. Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με το ΕΚΠΑ μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
2. Το μάθημα με τον Κωδικό 606 έχει καταργηθεί.

Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
701 Θεσμοί Ε.Ε. και Αγροτική Πολιτική 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Ναι
702 Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
703 Οικονομικά Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων 4 – 0 6 Επιλεγόμενο Όχι
704 Επεξεργασία Υδάτων και Αποβλήτων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
705 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
706 Περιβάλλον & Ενέργεια/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
707 Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
708 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
709 Συσκευασία Τροφίμων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
710 Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων 2 – 0 3 Επιλεγόμενο Όχι
Κωδ. Μάθημα Ώρες
Θ. – Ε.
ECTS Τύπος Μαθήματος ERASMUS
800 Πτυχιακή Εργασία 20 Υποχρεωτικό Ναι
801 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
802 Αξιολόγηση Επενδύσεων – Χρηματοδότηση 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
803 Αγροτική Κοινωνιολογία 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Όχι
804 Διαχείριση Δεδομένων 3 – 0 4 Επιλεγόμενο Ναι
805 Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 2 – 0 3 Επιλεγόμενο Όχι
806 Αγγλική Ορολογία 2 – 0 2 Επιλεγόμενο Όχι

Συνοπτικά τα βιβλία που παρέχονται από το σύστημα “Εύδοξος” για τις προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο, ενώ τα περιγράμματα των Προπτυχιακών Μαθημάτων είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο.

el