Φοιτητές με Αναπηρία

Υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητριών/Φοιτητών με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητριών/των με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ περιλαμβάνει:

 • υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ
 • τμήμα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο του Πανεπιστημίου
 • υπηρεσία μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής
 • δωρεάν λογισμικό για ΦμεΑ
 • προσβάσιμα συγγράμματα
 • προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις Βιβλιοθήκες
 • υπηρεσία διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική νοηματική γλώσσα, με τις/τους συμφοιτήτριες/ές, Καθηγήτριες/Καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου
 • υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ
 • οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ
 • υπηρεσία ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης ΦμεΑ.

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας περιλαμβάνει:

 • αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ με επιστημονική μεθοδολογία με σκοπό να προτείνει εξειδικευμένη λύση προηγμένων Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), καθώς και βοήθεια στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού ΥΤ πληροφορικής και τεχνική υποστήριξη
 • υπηρεσία εθελοντικής υποστήριξης για τον συντονισμό της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των ΦμεΑ από καταρτισμένες/νους εθελόντριες/ντές συμφοιτήτριες/ές τους σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους
 • υπηρεσία τηλεδιερμηνείας στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
 • υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων σε διαφορετικούς μορφότυπους.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ  μπορείτε να απευθυνθείτε:

Α) Επιτροπή Τμήματος ΑΑΑΔΦΠ

Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας

Μιχάλης Βραχόπουλος

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
Πρόεδρος Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων και Συμβούλων ΦμεΑ

Ωρες Υποστήριξης ΦμεΑ
Τρίτη 12:00- 14:00
Τετάρτη 12:00- 14:00

 

Αναπληρωτής Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας

Ιωάννης Δούκας

Επίκουρος Καθηγητής
Μέλος Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων και Συμβούλων ΦμεΑ

Ωρες Υποστήριξης ΦμεΑ
Δευτέρα 12:00- 14:00
Τετάρτη 12:00- 14:00

 

Β) Αρμόδια Μονάδα ΕΚΠΑ

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητριών/Φοιτητών με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)

Τηλέφωνα: 210 7275130210 7275687210 7275183

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: access@uoa.gr

Ιστοθέση: http://access.uoa.gr

MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr

Αποστολή SMS: 6958 450 861

el