Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Στο Συγκρότημα του Ευρίπου λειτουργεί Βιβλιοθήκη που στεγάζεται στο Κτίριο Α, η οποία ανήκει στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Η Βιβλιοθήκη καλύπτει τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Συγκροτήματος: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Αειφορίας, Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή  :  08:00-16:00.
Κατά την περίοδο των διακοπών διαμορφώνεται ανάλογα
Τηλ.: 2228099530 / 2228099512

Email: agroada@lib.uoa.gr

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και η προώθηση της εκπαιδευτικής  και της ερευνητικής δραστηριότητας καθώς και της αναζήτησης πληροφοριών, μέσα από έντυπο και μη υλικό, υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που παρέχει. Η συλλογή της καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι σχολές του Ιδρύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, διαθέτει τα διδακτικά βιβλία του κάθε μαθήματος των τμημάτων του Ιδρύματος

Συλλογή: Διαθέτει  συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα η οποία εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συστηματικά.

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστοτόπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης που φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ.

 Κατάλογος Αναζήτησης συλλογής :   https://opac.seab.gr/search~S6*gre

Δανεισμός. Δανείζει το υλικό της μόνο στα μέλη του Ιδρύματος και εφόσον έχουν εκδώσει την ειδική κάρτα δανεισμού. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν δανείζονται αλλά μπορούν να μελετήσουν υλικό στο χώρο.

Κανονισμός Δανεισμού: http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/Eniaios_kanonismos_daneismoy_BKP_teliko.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο.

el