Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στεγάζεται στο κτίριο Α΄ του Συγκροτήματος Ευρίπου και έχει έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας..

Καλύπτει τις ανάγκες όλων των Τμημάτων που εδρεύουν στο Συγκρότημα: Αγροτικής Ανάπτυξης,  Αγροδιατροφής  και  Διαχείρισης  Φυσικών  Πόρων, Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή  :  08:00-16:00.
Κατά την περίοδο των διακοπών διαμορφώνεται ανάλογα
Τηλ.: 2228021843 / 2228021844

Email: agroada@lib.uoa.gr

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και η προώθηση της εκπαιδευτικής  και της ερευνητικής δραστηριότητας καθώς και της αναζήτησης πληροφοριών, μέσα από έντυπο και μη υλικό, υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που παρέχει. Η συλλογή της καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι σχολές του Ιδρύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, διαθέτει τα διδακτικά βιβλία του κάθε μαθήματος των τμημάτων του Ιδρύματος

Συλλογή: Διαθέτει  συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα η οποία εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συστηματικά.

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστοτόπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης που φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ.

 Κατάλογος Αναζήτησης συλλογής :   https://opac.seab.gr/search~S6*gre

Δανεισμός. Ο δανεισμός γίνεται  μόνο στα μέλη του Ιδρύματος και εφόσον έχουν εκδώσει την ειδική κάρτα δανεισμού (Ακαδημαϊκή). Οι εξωτερικοί χρήστες δεν δανείζονται αλλά μπορούν να μελετήσουν υλικό στο χώρο.

.

Κανονισμός Δανεισμού: http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/Eniaios_kanonismos_daneismoy_BKP_teliko.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο.

el