Προπτυχιακά Μαθήματα

101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Φροντιστηρίου: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγικές έννοιες.
 • Συναρτήσεις και συνέχεια συναρτήσεων.
 • Ακολουθίες.
 • Διαφορικός Λογισμός μιας μεταβλητής.
 • Πολυωνυμική προσέγγιση συναρτήσεως (τύπος Taylor).
 • Ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
 • Ελαστικότητα και Βελτιστοποίηση.
 • Οικονομικές εφαρμογές.
 • Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών.
 • Αόριστο ολοκλήρωμα.
 • Ορισμένο ολοκλήρωμα.
 • Οικονομικές εφαρμογές.
 • Άλγεβρα μητρών.
 • Πίνακες.
 • Διανύσματα και διανυσματικοί χώροι.
 • Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.

Συγγράμματα:

1. Γενικά Μαθηματικά, Μασούρος Χ. Τσίτουρας Χ., ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αθήνα, 2016

2. Μαθηματικά για οικονομολόγους, Φλυτζάνης Ηλίας, ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤ.ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα, 2015

el