Προπτυχιακά Μαθήματα

102 ΦΥΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Φροντιστηρίου: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Η Ατμόσφαιρα της Γης
 • Ενέργεια
 • Ηλιακή ακτινοβολία
 • Θερμοδυναμική και στατική  της ατμόσφαιρας
 • Η κίνηση στο ατμοσφαιρικό ρευστό
 • Η ατμοσφαιρική διασπορά-διάχυση
 • Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες
 • Ο ήχος και ο θόρυβος στην ατμόσφαιρα.
 • Το νερό στη Γη
 • Έδαφος.
 • Η υπερθέρμανση  του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή

Συγγράμματα:
1. Π. Κασσωμένος, Φυσική Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2017, Κωδικός Ευδόξου: 68386041
2. Χ. Ζερεφός, Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Έκδοση: 1η, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 2009, Κωδικός Ευδόξου: 9636
3. Τ. Μακρογιάννης, Χ. Σαχσαμάνογλου, Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας, Έκδοση: 3, Εκδόσεις Χαρις Μ. Ε.Π.Ε., 20024, Κωδικός Ευδόξου: 6808

el