Προπτυχιακά Μαθήματα

105 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος:  Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Τα οικονομικά ζητήματα
 • Σπανιότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ο ρόλος της Αγοράς
 • Προσφορά και Ζήτηση
 • Συμπεριφορά καταναλωτή και Επιχείρησης
 • Δομή της Αγοράς και ατέλειες
 • Ο Ρόλος του Κράτους
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης
 • Οργανωτικός σχεδιασμός/ Προγραματισμός
 • Θεωρίες  Ηγεσίας

Συγγράμματα:

1. M. Parkin, K. Matthews, M. Powel, Αρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2013, Κωδικός Εύδοξου: 32997689
2.  N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Οικονομική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 68373531
3. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Οικονομική, (A&B τόμος), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002, Κωδικοί Ευδόξου: 29547, 29549

el