Προπτυχιακά Μαθήματα

105 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Τα οικονομικά ζητήματα
 • Σπανιότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ο ρόλος της Αγοράς
 • Προσφορά και Ζήτηση
 • Συμπεριφορά καταναλωτή και Επιχείρησης
 • Δομή της Αγοράς και ατέλειες
 • Ο Ρόλος του Κράτους
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης
 • Οργανωτικός σχεδιασμός/ Προγραματισμός
 • Θεωρίες  Ηγεσίας

Συγγράμματα:

1. «Οικονομική» , Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης, Σπύρος Ζήκος, Αναστασία Ψειρίδου (επιμέλεια), ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Αθήνα 2018
2. Εισαγωγή στην οικονομική Τόμος Α’, Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2015

el