Η νέα ιστοσελίδα του τμήματος τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2023.

Κάποιες σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις του τμήματος έχουν μεταφερθεί στη νέα ιστοσελίδα.

Παλιότερες Ανακοινώσεις, Δράσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις  είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση old.agro.uoa.gr