Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του ΕΚΠΑ διοργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σε επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στα πλαίσια επίσκεψης στην εταιρία GREEN PLANTS MIMIKOS στις 27 Μάϊου 2022, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου παράγονται σπορόφυτα ανθοκομικά και κηπευτικά για καλλιέργειες. Έγινε ενημέρωση από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας και τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για τη διαδικασία της σποράς, του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και έγινε επίσκεψη στα θερμοκήπια όπου γίνεται η ανάπτυξη των σποροφύτων. Στην επιχείρηση έχει δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ένας πειραματικός αγρός, ο οποίος λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και στον οποίο δοκιμάζονται και νέες ποικιλίες, οι οποίες προτείνονται από τους προμηθευτές. Παρουσιάσθηκαν όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, εξηγήθηκαν οι ιδιαιτερότητες για τα διάφορα είδη, συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι φοιτητές.