Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του ΕΚΠΑ διοργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σε επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στα πλαίσια επίσκεψης στην εταιρία ANITEC Ε.Ε. , στις 31 Μάϊου 2022, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου μια ομάδα υψηλά καταρτισμένου προσωπικού αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό πτηνοτροφικών μονάδων και την υλοποίηση τους. Έγινε ενημέρωση για  τις ποικίλες ιδιαιτερότητες των μονάδων πτηνοτροφίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις ζωοτροφές, καθώς και την ανάγκη βέλτιστου σχεδιασμού και διαχείρισης των πτηνοτροφικών μονάδων. Επιπλέον έγινε ξενάγηση σε  μια πτηνοτροφική μονάδα πουλερικών κρεοπαραγωγής της εταιρείας Hellenic Quality Foods και παρουσιάσθηκαν τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, αναλύθηκαν οι ιδιαιτερότητες των πουλερικών στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, έγινε επίδειξη των συγχρόνων τεχνολογιών τροφοδοσίας νερού και ζωοτροφών, συζητήθηκαν θέματα ορθολογικής αξιοποίησης των υποπροϊόντων μιας τέτοιας πτηνοτροφικής μονάδας, και συνολικά απαντήθηκαν ερωτήσεις των φοιτητών πάνω στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας πουλερικών.