Ο καθηγητής Μιχάλης Βραχόπουλος συμμετείχε στην απολογιστική ημερίδα και ενημέρωση των φοιτητών για την πρακτική άσκηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.