Ο επίκουρος καθηγητής Νίκος Αφράτης συμμετείχε ως ομιλητής στο 72 Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ) που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 2-4 Δεκεμβρίου. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν “Targeting extracellular LOX and HSP70 by bispecific decoys modulate melanoma tumor microenvironment and prevents metastasis”. 

 

Το πρόγραμμα και οι περιλήψεις είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο