Στα πλαίσια επίσκεψης στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ο Prof. dr. Gadi Rothenberg, Chair of Heterogeneous Catalysis & Sustainable Chemistry at University of Amsterdam Faculty of Science (Αναφορά) προσκεκλημένος από τον καθηγητή Βασίλη Σταθόπουλου, έδωσε ομιλία με τίτλο: «Sustainable chemistry concepts for closing circular economy loops»