Το Δεκέμβριο 2022, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων εξωστρέφειας, οι φοιτητές του τμήματος επισκέφτηκαν την εταιρία ASKADA FARM και παρακολούθησαν την διαδικασία τυποποίησης-συσκευασίας καθώς και το πλήθος των προϊόντων που παρασκευάζει η εταιρία με πρώτη ύλη το σύκο Κύμης.

Τα ξηρά σύκα Κύμης είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και μεταξύ των πρώτων που πιστοποιήθηκαν ως ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για τη γεωγραφική ζώνη καλλιέργειας των δένδρων όσο και για τη μοναδική διαδικασία επεξεργασίας. ΑΣΚΑΔΑ στην τοπική διάλεκτο σημαίνει το τελικό σχήμα δύο αποξηραμένων ανοικτών σύκων που συμπιέστηκαν και έγιναν ζευγάρι. Οι ιδιοκτήτες υποδέχθηκαν εγκάρδια τους φοιτητές στο χώρο του τυποποιητηρίου-συσκευαστηρίου και μίλησαν αναλυτικά για την φιλοσοφία και στρατηγική της ASKADA Farm.

Εξήγησαν στους φοιτητές τόσο την παραγωγική διαδικασία αλλά και όλα τα στάδια που ακολούθησαν για την δημιουργία της επιχείρησης καθώς και την εμπειρία που απέκτησαν στη διαδικασία. Ακολούθησε εκτενής και γόνιμος διάλογος με τους φοιτητές ενώ στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα δοκιμής προϊόντων της εταιρείας. Σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί η αναζήτηση της καινοτομίας και των τρόπων εισαγωγής της στην επιχείρηση και στα προϊόντα που παράγει.  Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για τα συστήματα πιστοποίησης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Οι επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες του Αγροδιατροφικού Τομέα προγραμματίζεται να γίνονται σε ετήσια βάση καθώς αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Σε συνδυασμό με αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η έναρξη της πρακτικής άσκησης από τη φετινή χρονιά κατά την οποία οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.