Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και την υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, διοργανώνουν τετραήμερη δράση, με θέμα την παρουσίαση των προοπτικών και επιλογών σπουδών  ανώτατης εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η  συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 27, 28, 29, και 30 Μαρτίου 2023, και ώρες 9:00 έως 14:00.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Καθηγητής  Θεόδωρος Ζαχαριάδης που παρουσίασε το τμήμα, τις δραστηριότητές του και τις επαγγελματικές του προοπτικές.

ΑΑΑΦΠ ΕΚΠΑ_Διαδικτυακή Παρουσίαση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε το link στο hub.uoa.gr

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Συμμετοχή των Τμημάτων σας στη διαδικτυακή Δράση «Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»