Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μια υβριδική εκδήλωση για τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Φέτος θα λάβει χώρα από Τετάρτη 3/5/2023 έως και Παρασκευή 5 /5/2023.