Σήμερα, Τετάρτη 19-04-2023 στην αίθουσα Δ210 του Συγκροτήματος Ευρίπου στα Ψαχνά Ευβοίας συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από την Γ.Σ. του Τμήματος 12ης ( 19-07-2022) για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022 – 2023 για την περίοδο από 9/12/2022
έως 31/10/2023,

Παρόντες είναι τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής:
1) Βραχόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος
2) Κούκου Μαρία, Μέλος
3) Τέρπου Αντωνία, Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 29211/27-03-2023 συνεδρίασε και επέλεξε τους 9 φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα  κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 12ης ( 19-07-2022) και παρουσιάζονται στο PDF αρχείο.

 

PRAKTIKO_PROSORINON_APOTELESMATON_1_