Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης και η Επ. Καθηγήτρια Μαρία Κούκου συμμετείχαν στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «ΠΥΞΙΔΑ» που διοργάνωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Νομαρχιακό Μέγαρο Χαλκίδας στις 30 Απριλίου 2023 και παρουσίασαν τα τμήματα του Συγκροτήματος Ευρίπου.