Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση στο  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022 – 2023 για την περίοδο από 9/12/2022 έως 31/10/2023,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 4-2023