Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνήσεις και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε για το έτος 2023 την  κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η κατάταξη,  δημοσιεύεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και βασίστηκε στη βαθμολόγηση 20.531 Πανεπιστημίων , από τα οποία ξεχώρισαν τα 2.000 καλύτερα. Η φετινή κατάταξη επιβεβαίωσε την υψηλή θέση παγκοσμίως για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο καταλαμβάνει τη 278η θέση ανάμεσα στα καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Παγκοσμίως, παραμένοντας για 4η συνεχόμενη χρονιά στο 1,4% των καλύτερων Πανεπιστημίων.

Παράλληλα καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των δώδεκα (12) ελληνικών Πανεπιστημίων, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στην 2η θέση και την 429η παγκοσμίως, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 3ηθέση και στην 578η θέση παγκοσμίως , το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 4η θέση και την 736η θέση παγκοσμίως , και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 5η θέση και την 771η θέση παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://cwur.org/2023.php

Ανακοίνωση στο UoA Hub