Στις 11–12 Μαΐου 2023 διοργανώθηκε στo Αμφιθέατρο του Περιφερειακού Μέγαρου Χαλκίδας (11 Μαΐου) και στο Αμφιθέατρο του Συγκροτήματος Ευρίπου (12 Μαΐου), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το συνέδριο με τίτλο: “Energy MAterials and NATural rEsources (EMANATE) 2023“. Στόχος του συνεδρίου ήταν να συγκεντρώσει ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και κυβερνητικούς φορείς για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, των υλικών και των φυσικών πόρων.

Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Δρ. Βασίλειος Σταθόπουλος που ήταν και επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου. Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετείχαν ακόμα η Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Δρ. Μαρία Κούκου, ενώ συμμετείχε με ομιλία του και ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Δρ. Ι. Δούκας.     

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στο link

Υλικό από το συνέδριο είναι διαθέσιμο στο link