Στις 10-11/4/2023 διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση με θέμα την συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
(Πρόγραμμα Συνεδρίου)

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της πολυσχιδούς ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων που διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών, ειδικότερα δε στις θεματικές ενότητες:

 • Διεθνείς και Δημόσιες Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση
 • Kλιματική Κρίση στη Μεσόγειο
 • Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη Κλιματική Κρίση
 • Δράσεις Προσαρμογής και Μετριασμού Κλιματική Κρίση
 • Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφέ
 • Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση
 • Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την Κλιματική Κρίση
 • Η Kλιματική Κρίση από τη σκοπιά της Νομικής Επιστήμης
 • Κλιματική κρίση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Κλιματική Κρίση και Υγεία
 • Εκπαίδευση και Μάθηση για την Κλιματική Κρίση
 • Επικοινωνώντας την Κλιματική Κρίση

Στο Συνέδριο συμμετείχαν από το Τμήμα μας με ανακοινώσεις οι Καθ. Μιχαήλ Γρ. Βραχόπουλος, Επ. Καθ. Ι. Δούκας και Επ. Καθ. Μαρία Κ. Κούκου στις Θεματικές Ενότητες:

 • Θεματική Ενότητα: Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση – Β΄ Συνεδρία
 • Θεματική Ενότητα: Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Γ΄ Συνεδρία

Οι παρουσιάσεις σε αυτά τα links

Θεματική Ενότητα: Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση – Β΄ Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=XRzBe-1esS4
(Ομιλία κ. Βραχόπουλου και κ. Κούκου στο 1:21:15 και στο 1:48:36)

Θεματική Ενότητα Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Γ΄ Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=uhmJLeuxS8s (Ομιλία κ. Δουκας και κ. Κούκου στο 00:00:00)