Στις 18 Μαϊου 2023 την ώρα του μαθήματος δόθηκε διάλεξη από την κα Ευαγγελία Μύταλα και τον κο Στάθη Μηλιώτη, ιδιοκτήτες της εταιρείας ASKADA FARM έπειτα από πρόσκληση της Επ. Καθηγήτριας Μαρία Κούκου,  στα πλαίσια του μαθήματος “Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων”. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση σύκου – και πιο συγκεκριμένα των σύκων Κύμης- και προϊόντων τους (συκόμελο, γλυκό άλειμμα σύκου, chutney σύκου, συκολατάκια, κ.ά.). Η εταιρεία εφαρμόζει βιολογική μέθοδο καλλιέργειας και παραδοσιακή μέθοδο αποξήρανσης.

Η εταιρεία παράγει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, που είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα και συντηρητικά, έχοντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των χύμα αποξηραμένων σύκων που κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες στην αγορά.

Οι ιδιοκτήτες μίλησαν  στους φοιτητές για τις διαδικασίες χορήγησης που απαιτούνται στις πιστοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων και των επιχειρήσεων, καθώς και της χρήσης των απαιτούμενων προδιαγραφών στην εφαρμογή τους. Οι φοιτητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη διάλεξη, διατύπωσαν ερωτήσεις και έγινε γόνιμη συζήτηση για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της διάλεξης και του μαθήματος.

Αντίστοιχες διαλέξεις, προγραμματίζεται να γίνονται σε ετήσια βάση τόσο σε αυτό το μάθημα όσο και σε άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθώς αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.