Περίληψη

Αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία Εξωτερικής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, από Τετάρτη 31/5/2023 έως Τρίτη 6/6/2023.

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, όπως υποβάλλουν και καταθέσουν στην Γραμματεία, αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία Εξωτερικής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, από Τετάρτη 31/5/2023 έως Τρίτη 6/6/2023.

Επισυνάπτεται η φόρμα της Αίτησης.

Υπόδειγμα-Αίτησης