ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                              ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την από 05-04-2023 απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ανακοινώνεται η διαδικασία και η
ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο συνημμένο αρχείο.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://eprotocol.uoa.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση – Σύνδεση μέσω taxisnet.  Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο:  Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο:

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις,  όπου θα συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος στα τηλέφωνα:

22280-99525 & 22280-99645

Προκήρυξη για Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα το Ακαδημαϊκό Έτος 2023