Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό τη  συνεργασία σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα και ανάδειξης των αγροδιατροφικών προϊόντων προστατευόμενου τόπου προέλευσης και εξαιρετικής  ποιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) είναι μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας. Αριθμεί 63 μέλη (Μάιος 2023) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 18 δήμοι από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, 4 εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, 2 ομοσπονδίες, 7 αγροτικοί συνεταιρισμοί και 31 ιδιωτικές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.