ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 5_2023.pdf
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται 5 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων και θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων όπως αυτή έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 12/19-07-2022.