Σας ενημερώνουμε πως διοργανώνεται από τα Πανεπιστήμια- μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 στις 16:00-17:30 διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα-infoday, με απώτερο στόχο την παρουσίαση στην κοινότητα του CIVIS των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών Marie Sklodowska-Curie. Τα Πανεπιστήμια-μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS αποσκοπούν να προσελκύσουν τους πιο υποσχόμενους ερευνητές για να υποβάλουν αίτηση για τις δράσεις Marie-Sklodowska Curie. Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών MSCA χορηγεί ατομικές, διακρατικές υποτροφίες σε διακεκριμένους ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας.

Τίτλος: “MSCA Post-doc fellowships”
Ποιους αφορά
: Διδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ
Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα  μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023.

Δείτε περισσότερα!

Οι δράσεις «Marie-Sklodowska Curie» (Marie-Sklodowska Curie Actions) στοχεύουν στην υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ερευνητών σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και στην προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, ερευνητές οποιασδήποτε ηλικίας, εθνικότητας και επιστημονικού πεδίου, οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ερευνητική εμπειρία 8 ετών (max.) και δεν έχουν διαμείνει ή ασκήσει την κύρια ερευνητική τους δραστηριότητα στη χώρα του δικαιούχου για περισσότερο από 12 μήνες στο διάστημα των 36 μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταδιδακτορική υποτροφία MSCA, επιλέγοντας ένα Πανεπιστήμιο CIVIS ως ίδρυμα υποδοχής. Οι αιτούντες θα λάβουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υποβολής της πρότασής τους και θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό καθώς και σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο-workshop.
Επιπροσθέτως, οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA αποτελούν ευκαιρία και για τους ακαδημαϊκούς-μέλη ΔΕΠ του CIVIS που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν στην ομάδα τους και να επιβλέψουν εξαιρέτους και έμπειρους ερευνητές. Σε αυτό το πλαίσιο, το CIVIS φιλοδοξεί να διευκολύνει την αναζήτηση επιβλεπόντων, παρέχοντας μια βάση δεδομένων μέσω της οποίας, οι πιθανοί υποψήφιοι-υπότροφοι μπορούν εύκολα να βρουν τους κατάλληλους επόπτες. Επομένως, εάν είστε μέλος ΔΕΠ και επιθυμείτε να φιλοξενήσετε έναν υπότροφο-μεταδιδακτορικό ερευνητή MSCA για να εργαστεί μαζί σας ή στην ερευνητική σας ομάδα, συμπληρώστε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα (supervision form).

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους:
– Ross Hanley: ross.hanley@glasgow.ac.uk
– Rosa Di Stefano: rosa.distefano@uniroma1.it
– Leticia Martinez Garcia: leticia.martinez.garcia@ulb.be

Τέλος, επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

MSCA Info Days 2023 Doctoral Networks