Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

603Ε46ΨΖ2Ν-7ΝΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ