ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την  παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  για τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.

6972.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024